Perifrasen - Den lilla förskolan i Husby

 • Hem
 • Om Perifrasen
 • Presentation

Presentation

Utvecklings­områden

Det finns många viktiga områden för ett barns utveckling. Därför har vi specialiserat oss inom det

 • Svenska språket
 • Dans
 • Musik
 • Sång
 • Rörelser
 • Bokstäver och matematik
 • Natur och Miljökunskap.

Miljön

Vi har ett eget hus med en stor fin gård där barnen kan leka tillsammans.
Det finns 1 avdelning och vi tar in

 • 20 barn
 • i åldern 1-6 år

Öppethållande

Vi erbjuder förskola inom Stockholm stads riktlinje, (kap 5.2)  Det innebär: Vi erbjuder förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation. (8kap.5§ skollagen). Ramtiden är den maximala öppetid en förskola ska kunna erbjuda (kl6,30-18,30) Förskolan har öppet alla helgfria vardager med undantag för julafton,nyårsafton samt midsommarafton. 

  MAT  och PERSONAL

 Mat  om så behövs kan vi ordna med special kost.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål
Vi är 5 stycken i personalen och alla med lång yrkeserfarenhet inom barnomsorg.
Vi följer kommunens maxtaxa och har en egen kö.

Ansökan

Ansöka om förskoleplats hos oss görs via Stockholms stads hemsida (länken öppnas i nytt fönster). Markera förskolan Perifrasen som första val.

Vill man ha personlig hjälp går det bra att ringa KONTAKTCENTER på telefon  08-508 00 508

Adress

Oslogatan 28
164 31 Kista

Kontakt

08-751 53 69  spacer SMS måte lämnas på
telefonnummer 0733448228
Maila oss!   Går inte att lämna på 08-7515369